Toekomst

Toekomst….In 2009 is een Plan van Transformatie overeengekomen tussen de Enci, de gemeente Maastricht, de provincie Limburg, Natuurmonumenten en de stichting Stichting Sint-Pietersberg Adembenemend, samen participerend in de “Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied (SOE) “. Doel is beëindiging van de afgraving (niet de cementproductie!) en de transformatie van de vrijgekomen groeve vóór 2020 te bewerkstelligen. In 2010 loopt de oude concessie af en er wordt geen nieuwe verleend. De mergelwinning die daarna plaats vindt door de Enci is uitsluitend gericht op de toekomstige bestemming van de groeve: natuur en recreatie. Dat betekent dat uitsluitend mergel mag worden gewonnen om de groeve geschikt te maken voor dat doel zoals het egaliseren en profileren van het terrein. Voor de uitvoering van de  transformatie worden tal van werkgroepen in leven geroepen. De Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied bewaakt onder andere de kwaliteit en voortgang van de uitvoering. Jaarlijks wordt een voortgangsrapportage opgesteld om het proces te begeleiden en bij te stellen waar dat nodig is. De mergelwinning moet per 1 juli 2018 volledig zijn beëindigd.

Voorziene inrichting Enci- groeve na beëindiging afgravingen.

Natuurmonumenten. Het beheer van de groeve wordt in fasen door tussenkomst van de provincie Limburg overgedragen aan Natuurmonumenten. Met de overdracht in juli 2018 is het volledige beheer van de groeve in handen van Natuurmonumenten.  Belangrijke delen van het eindplan voor de groeve zijn al uitgevoerd, zoals de inrichting en overdracht van de Oehoe-vallei en d’n Observant (2010), de Noordwand met trap en uitkijkplatform en groeve “De Schark”(2017). Andere delen worden in de komende jaren gerealiseerd zoals de aanleg van diverse kalkterrassen en steilwanden, kalkhellingen en een centrale waterplas. Drie grote kalksteenkolommen blijven staan om een visuele afscheiding te maken met de Oehoe-vallei. Voor wandelaars worden voorzieningen aangelegd in de vorm van wandelpaden, hellingen, trappen en uitzichtplatforms. Door de natuurlijke processen in het gebied vrij kun gang te laten gaan, en door de unieke situatie van hellingen, bodem en vocht ontstaan er mogelijkheden voor waardevolle dieren en planten. De groeve wordt een goed gezoneerd gebied waar ruimte is voor stille natuur maar ook voor diverse vormen van recreatie.                  Bron: plan_van_transformatie_enci-gebied (1)  De herinrichting van het Enci-gebied omvat ook de groteren samenhang in de weidere omgeving. Daarbij kun je denken aan nieuwe of herstelde routes, onderlinge verbindingen tussen groeve, hoeve Lichtenberg, hoeve Caestert en het openstellen van de ondergrondse kalksteengroeve “De Schark”voor begeleide rondleidingen. Intussen zijn er door Natuurmonumenten wandelroutes uitgezet waarbij je op een uitkijkplatform passeert vanwaar je een prachtig uitzicht hebt over de groeve. Via de daarnaast gelegen trap kun je de wandeling vervolgen door de Enci-groeve.

Uitkijkplatform en trap naar de groeve als onderdeel van een wandeling van Natuurmonumenten. De trap voert langs een klein stukje van de ondergrondse kalksteengroeven.

Uitkijkplatform. Vanaf dit uitkijk platform heb je een unieke inkijk in de bovenste aardlagen. Als je aandachtig naar de groevewanden kijkt, dan zie je dat er verschillende lagen van sediment boven op elkaar zijn afgezet, de jongere laag steeds boven op de oudere laag. In de E.N.C.I groeve zijn achtereenvolgens verschillende Kalksteen-pakketten, Zavel, Grind en Löss afzettingen zichtbaar. Deze afzettingen zijn in heel uiteenlopende tijdvakken afgezet en vertegenwoordigen samen een kleine 70 miljoen jaar aardgeschiedenis.

Trap. Als je via de trap in de groeve afdaalt passeer je letterlijk miljoenen jaren oude afzettingen uit het Holoceen, Pleistoceen, Tertiair en Krijt. Probeer hier maar eens of je de genoemde afzettingen kunt ontdekken in de groevewand en probeer vast te stellen uit welk materiaal ze bestaan.

Op deze wijze ontwikkelt zich een heel nieuw gebied, waar de natuur weer de overhand krijgt. Sinds de vestiging van de Oehoe in 1998 in de noordzijde van de groeve zijn al meerdere generaties opgegroeid. Verschillende vleermuissoorten verblijven in het gebied. Op de nieuwe kalkgraslanden grazen kuddes schapen. De bijzondere plantengroei trekt weer vlinders aan. Het restant van de ondergrondse kalksteen-groeven zal niet verder worden aangetast en zal zodoende een cultuurmonument blijven, dat de herinnering aan de ondergrondse mijnbouw levend houdt.

Verloren Vallei: Een idyllisch landschap is ontstaan in een voormalige kalksteengroeve

Groene Valleien. In het Zuid Limburgse landschap en in de omgeving daarvan zijn er verschillende voorbeelden van waar de natuur kalksteengroeven heeft omgetoverd tot pareltjes van groene valleien. Een zo’n voorbeeld ligt 2 kilometer zuidelijker: de “Verloren Vallei”. Daar heeft een dagbouwgroeve de ondergrondse kalksteengroeven van het stelsel Ternaaien beneden doorsneden. Daar heeft de natuur zich na het sluiten van de dagbouwgroeve zich ontwikkeld tot een boeiend samenspel van een nauwe kloof bedekt met hellingbossen.

Ondergrondse kalksteengroeven in de Verloren vallei.

Ondergrondse kalksteengroeven in de Verloren vallei.