Slavante

Slavante

Ten zuiden van het gangenstelsel Zonneberg bevond zich tot voor enkele decennia het zeer uitgestrekte stelsel van Slavante. Dit was misschien wel het oudste van alle stelsels, en zeer regelmatig aangelegd met lange gangen, die elkaar doorgaans haaks kruisen.

Het meest uitgebreide gangenstelsel in de St pietersberg: Slavante

gravure van het observantenklooster zicht op de restanten van Slavante.

Het oudste deel van dit stelsel is aangelegd door, of in elk geval onder toezicht van de broeders van het in de nabijheid gelegen Observantenklooster. In de gangen van dit stelsel zijn vele gotische opschriften gevonden met namen van de kloosterlingen. Vlak voor de aanvang van de afbraak konden vele van de opschriften worden opgetekend en gefotografeerd door historici.

Zicht op de restanten van het stelsel Slavante