Noordelijk gangenstelsel

Het meest Noordelijke gangenstelsel in de St Pietersberg is het Noordelijk stelsel. Dit is misschien wel het meest grillige en onregelmatig gevormde van alle gangenstelsels met een warboel van gangen. In het meest noordelijke deel waren de gangen ook lager dan elders. De oudste opschriften bevinden zich hoog in de gangen en dateren uit 1560.

Het stelsel stond door middel van een wenteltrap langs een waterput in verbin-ding met het in 1701 gebouwde fort St. Pieter. Vanwege het grote strategische belang zijn de gangen van het Noordelijk stelsel in 1796 door Franse genie officieren in kaart gebracht.

 

     

MOSASAURUS

In 1770 is er door blokbrekers in een van de gangen in dit stelsel de schedel van een Mosasaurus ontdekt, die door de militaire arts Hoffmann uit de berg werd geborgen. Deze vondst deed internationaal nogal wat stof opwaaien omdat men niet wist met wat voor dier men te maken had. De eigendom van het fossiel werd door de rechter aan de kanunnik Godin toegewezen, omdat hij eigenaar was van de bovengrond. In 1999 is een nieuwe Mosasaurusvondst gedaan in de ENCI groeve Te Maastricht. Deze is in de kalksteenmatrix overgebracht naar het natuurhistorisch Museum te Maastricht, waar het fossiel wordt uitgeprepareerd. Dit is op de website van het museum te volgen

Bij de inname van Maastricht in 1795 door de Fransen is de Mosasaurusschedel, die inmiddels grote internationale bekendheid genoot, door de Franse bezetter mee-genomen naar Parijs, waar het heden ten dage nog te zien is in het Musee d’Histoire Naturelle.