Mergelgrotten

Wat zijn Mergelgrotten ?

Mergelgrotten zijn geen echte grotten, maar onderaardse kalksteengroeven, die eeuwen geleden zijn ontstaan bij de ontginning van kalksteen ten behoeve van de bouw. Daarbij werden kalksteenblokken uit de wand gezaagd, waardoor er eerst een, en later meerdere gangen ontstonden, die uiteindelijk complete gangen-stelsels vormden. Daarbij werd een zorgvuldige verdeling in acht genomen tussen gangen en kolommen. Die kolommen zijn zeer belangrijk omdat die de bovenliggende lagen moeten dragen. Plaatsen met slechte steen werden omzeild, wat op de rechterzijde van de plattegrond te zien is aan het abrupt ophouden van de gangen en de grote witte vlakken tussen het Noordelijk gangenstelsel (uiterst rechts) en het stelsel “De Zonneberg”.  Ook de grotere lichte vlekken in het centrale deel van het stelsel kunnen te maken hebben met de kwaliteit van de kalksteen. Het centrale deel van Zonneberg is een heel regelmatig uitgehouwen stelsel met hoge gangen, tot wel meer dan 10 meter hoog. Maar lang niet alle stelsels waren zo regelmatig uitgehouwen !

Ondergrondse kalksteengroeven “Zonneberg”

The so called “limestone caves” in Southern Limburg are no real caves but subterrainian limestone quarries. Over the years, the underground limestone extraction created an extensive tunnel system, hundreds of kilometers long. Sometimes the galleries are more then 10 meters high.

 

Footer: Bezoek de Zonneberg; Stichting recreatief berglopen