Maastricht

In de omgeving van Maastricht tref je ondergrondse kalksteengroeven aan in de St. Pietersberg, in het Jekerdal en in de omgeving van Canne (B.)

De meest uitgebreide gangestelsels liggen in de St. Pietersberg, ten zuiden van de stad. De Sint Pietersberg meet van noord naar zuid ongeveer 5 km en van oost naar west ongeveer 1 km. In heel de berg waren gangenstelsels uitge-graven. Men schatte het aantal gangen op meer dan 20.000 met een gezamenlijke lengte van  250 km. Daarvan is inmiddels 70 % afgegraven door de ENCI ! Daarmee zijn belangrijke cultuur monu-menten voor altijd verloren gegaan. Bijvoorbeeld het oudste en grootste gangen-stelsel Slavante met vele zeer oude opschriften. De belang-rijkste stelsels zijn van noord naar zuid:

De Belangrijkste stelsel op het Belgische deel van de St. Pietersberg zijn: