Disclaimer

Door het raadplegen van deze website geeft de gebruiker aan kennis genomen te hebben van mogelijke risico ’s en gevaren van het betreden van ondergrondse kalksteengroeven zonder over adequate kennis en uitrusting te beschikken of af te dwalen van begeleide groepen.

Met deze website wil de auteur informatie verstrekken over en enthousiasme opwekken voor het cultureel erfgoed van de ondergrondse kalksteengroeven en de gebruikers daarvan: de Berglopers.

De op deze website opgenomen groeve plattegronden en kaartmateriaal anderszins zijn uitsluitend bestemd om een indruk te geven van de uitgestrektheid van de ondergrondse kalksteengroeven en de bijzondere kenmerken daarvan. De plattegronden zijn niet geschikt en niet bedoeld om je zelfstandig in de kalksteen-groeven te begeven. Het betreden van de kalksteengroeven zonder grondige kennis en zonder de juiste uitrusting is gevaarlijk en heeft in het verleden meermaals geleid tot ongelukken met dodelijke afloop.

Hoe kun je verantwoord bergloper worden? Met een bezoek aan de kalksteengroeven onder leiding van een gids in bijvoorbeeld Maastricht of Valkenburg kun je op een vertrouwde manier kennis maken met het lopen in het donkere labyrint. Door gebruik te maken van de Regeling Recreatief Berglopen kan eenieder in aanmerking komen voor een vergunning voor het lopen in het gangenstelsel Zonneberg. Uiteraard onder strikte voorwaarden. Elke vrijdagavond is het stelsel Zonneberg voor dat doel opengesteld. Je kunt je daarvoor via de hyperlink aanmelden bij de Stichting Recreatief Berglopen.        Op deze wijze kun je geleidelijk bekend raken met dit prachtige gangenstelsel.