Behoud

Behoud…..De St Pietersberg heeft zwaar te lijden gehad van de cement industrie. Grote delen van de berg zijn voorgoed vedwenen. Toch is de St. Pietersberg altijd nog zeer de moeite waard voor een bezoek: een wandeling over de st Pietersberg voert je naar onverwachte plaatsen en  schitterende vergezichten Vanaf de noordzijde heb je een schitterend uitzicht over de stad Maastricht.

Fort St. Pieter. Fort Sint Pieter is omstreeks 1700 door de Fransen aangelegd om de stad Maastricht te beschermen tegen vijanden. De geschiedenis van het Fort op de Noordzijde van de St Pietersberg is altijd verweven geweest met die van het noordelijk gangenstelsel. Het fort stond door middel van een wentel-trap rond een put in verbinding met het Noordelijk gangenstelsel. Ter verdediging van dit fort hebben de Franse militairen omstreeks 1810 grote delen van het Noordelijk gangenstelsel met dynamiet op-geblazen om te voorkomen dat het fort vanuit de gangenstelsels aan-gevallen zou worden. Het Fort is tegenwoordig in gebruik als horeca-gelegenheid. Door het VVV worden er rondleidingen verzorgd in het fort. Men kan een mooie bos-wandeling maken rond het fort, die zeker in de herfst, als de bomen hun fraaie herfstkleuren tonen, zeer de moeite waard is.

Ruïne Lichtenberg. Op de oostrand van de St. Pietersberg ligt langs de Maas de oudste kasteelruïne van ons land: de ruïne Lichten-berg. Het oudste deel, gebouwd op een fun-dering van vuursteen, dateert uit de 10 e eeuw. De muren waren gebouwd van kalksteen blok-ken. Vanaf 1931 was de ENCI eigenaar van de ruïne en de daarbij gelegen hoeve Lichtenberg, tot de gebouwen in 1967 werden overgedragen aan de Provincie Limburg. Na restauratie in 1986 (een jubileumgeschenk van de Enci) is de ruïne opengesteld voor het publiek. Vanaf deze toren heeft men een wijds uitzicht van Noord tot Zuid over de oost helling van het Maasdal en grote delen van Maastricht.

Hoeve Lichtenberg.Hoeve Lichtenberg her-bergt een klein museum, over de ge-schiedenis van St. Pieter, de geschiedenis van de mergel-groeven en de blokbrekers. Daarnaast zij er in dit museum fossielen te zien. Ook worden met regelmaat wisselende tentoonstellingen en andere activiteiten georganiseerd. Het museum is gedurende de zomermaanden op zondag-middag geopend Tegenover de hoeve licht een botanische tuin met planten uit de regio. Deze tuin is voor bezoekers geopend op elke eerste zondag van de maand van 12.00 tot 16.30 uur. Bij de heem-tuin ligt ook een oud bakhuis waarin nog regel-matig brood, koek en vlaai wordt gebakken. Kinderen kunnen hier onder begeleiding van een bakker zelf allerlei dingen bakken. Meer info: www.oudsintpieter.com/projecten.htm

Toekomst…. Met de overdracht van grote delen van de St Pietersberg aan de Provincie Limburg, en later aan Natuur-monumenten lijkt het behoud verzekerd. Behoud van de ondergrondse gangenstelsels, maar ook het behoud van de bovengrondse monu-menten en landschappen. Want hoewel grote stukken van de St. Pietersberg voor altijd zijn verdwenen, is het resterende deel nog steeds zeer de moeite waard. En, mocht je tijdens een wandeling oog in oog staan met de trieste resten van een gangenstelsel, dan is het uitzicht niet minder spectaculair. En als de groeve later niet langer in gebruik is, wordt ze terug gegeven aan de natuur. Landschapsinrichters en planologen zijn al volop plannen aan het ontwikkelen voor de toekomst van het gebied, waarin natuur en recreatie hand in hand zullen gaan.